Zgłoś działanie niepożądane leku

Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie pacjentów oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo Farmaceutyczne” z dnia 6 września 2001 roku, firma Olimp Laboratories Sp. z o.o. jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o., uprzejmie prosimy o zgłoszenie działania niepożądanego, poprzez jedną z opcji:

  • kontakt telefoniczny:(+48) 14 680-32-78
  • kontakt fax: (+48) 14 684-17-17
  • kontakt e-mail: pharmacovigilance@olimp-labs.com.


Istnieje możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą formularza.
W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej:

Pobierz

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego podpisanie, wydrukowanie i przesłanie na adres pocztowy i/lub za pomocą fax i/lub e-mail

Olimp Laboratories Sp.z o.o.

Osoba Odpowiedzialna za Monitorowanie Działań Niepożądanych

Ul. Nagawczyna 109c 39-200 Dębica Woj. Podkarpackie


Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, w przypadku dodatkowych pytań przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

UWAGA: Podane numery telefonów, faksu oraz adres mailowy nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych. W przypadku pytań czy wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

W celu jak najlepszej oceny działania niepożądanego uprzejmie prosimy o podanie możliwie największej ilości danych związanych z reakcją niepożądaną, w tym co najmniej:

  1. informacje na temat pacjenta (wiek, płeć, inicjały),
  2. dane zgłaszającego; w przypadku fachowego pracownika ochrony zdrowia (imię i nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon kontaktowy),
  3. dane produktu leczniczego (nazwa przyjmowanego leku),
  4. opis reakcji.


Pragniemy poinformować, iż administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia jest Olimp Laboratories spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, ul. Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 1182.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Pytania o udzielenie informacji medycznej (innej niż dotyczące zgłoszenia działań niepożądanych) na temat naszych produktów leczniczych, prosimy kierować na adres a.zukowska@olimp-labs.com lub pod numer telefonu (+48) 14 684-17-12.

 

DOWNLOAD

Product photos and logotypes

 
PACKAGES  LOGOTYPES 

AWARDS

For company and products

See more ›
Awards for companies and products